PartneriPondelok 20. 10. 2014

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

 

Novinky

 • Plán exkurzií

  na tento školský rok nájdete v Dokumentoch školy.

 • Oravský hrad

  bol zastávkou pre žiakov 7. ročníka počas exkurzie zo slovenského jazyka po Orave v stredu 8.10.

 • Športové akcie

  V dňoch 6.10.-10.10. sa koná základný plavecký výcvik pre tretí ročník. 13.10.-17.10. absolvujú školu korčuľovania žiaci 3.c. V tom istom termíne čaká zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 4. ročníka. 8.10. držíme palce našim reprezentantom v cezpoľnom behu na krajskom kole v Dubnici.

 • Štartujeme projekt Olejománia

  Prispejte aj vy k ochrane životného prostredia zberom použitého precedeného kuchynského oleja. Olej môžete nosiť každý štvrtok v uzavretých plastových fľašiach označených menom žiaka a triedou. Zber je súťažný.

 • Do galérie Exkurzia štvrtákov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.Zabavili sme sa a aj veľa naučili. O mlieku, o kravičkách aj  o tom, čo všetko sa z mlieka vyrába. Veľa nám o tom porozprávala kravička Elička, s ktorou sme sa aj otestovali, zaspievali sme si aj zatancovali. Na záver  sme vyrobili plagát smiley.

 • Školenie RSOV

  V rámci Národného projektu RSOV-Rozvoj stredného odborného vzdelávania sme realizovali školenie na funkcionalitu portálu RSOV určeného pre stredné odborné školy. Akcia bola súčasťou programu reformy systému vzdelávania a premeny tradičnej školy na modernú. Školenie sa konalo v počítačovej učebni, školiteľkami boli p. uč. Aradská a Marečková.

 • Do galérie Detský púchovský jarmok boli pridané fotografie. Pozrite si krásne fotografie našich šikovných jarmočníkov. Hovoria samy za seba.

 • Do galérie Deň gramotnosti boli pridané fotografie. Žiaci 1.-7. ročníka plnili úlohy zamerané najmä na rozvoj čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti. Vyučujúci uplatnili medzipredmetové vzťahy aj prierezové témy. A tak sme kupovali autá, ilustrovali prečítané ukážky, kupovali potraviny na koláč, rozpočtovali školský výlet či rekonštrukciu domu. Do aktivít sa zapojilo 278 žiakov v 13  triedach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Ul. Mládežnícka 1434/16, 020 11 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria