PartneriPiatok 19. 9. 2014

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

 

Novinky

 • Do galérie Deň gramotnosti boli pridané fotografie. Žiaci 1.-7. ročníka plnili úlohy zamerané najmä na rozvoj čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti. Vyučujúci uplatnili medzipredmetové vzťahy aj prierezové témy. A tak sme kupovali autá, ilustrovali prečítané ukážky, kupovali potraviny na koláč, rozpočtovali školský výlet či rekonštrukciu domu. Do aktivít sa zapojilo 278 žiakov v 13  triedach.

 • Plenárne rodičovské združenie

  sa bude konať v stredu 24.9.2014 o 16.00 hod. Po jeho skončení sa budú konať triedne rodičovské združenia. Príďte sa informovať o dianí na škole, o práci učiteľov a v neposlednom rade i o prospechu vášho dieťaťa a triednom kolektíve.

 • Deň otvorených dverí

  na našej škole bude v  stredu 24. septembra 2014. Príďte sa pozrieť na našu školu, triedy, odborné učebne, telocvične... a samozrejme vaše deti v akcii smiley. Môžete navštíviť doobedňajšie vyučovanie alebo poobedňajšie krúžky či školský klub detí.

 • 11. 9. 2014

  Do galérie Imatrikulácia prváčikov v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Do galérie Ako sme hrali pre škôlkárov boli pridané fotografie. Naši šiestaci pripravili bábkové divadelné predstavenie pre škôlkárov z MŠ Mládežnícka.

 • Nezaspite

  Vchod do budovy školy bude v čase od 7:40 do 11:00 hod uzavretý. V tomto čase bude  prístup do budovy  možný prostredníctvom elektronického vrátnika po stlačení zvončeka pri vchodových dverách.

 • Už je to tu! :)

  Prázdniny sú definitívne za nami a my sme spoločne odštartovali nový školský rok 2014/2015.

  VEĽA ÚSPECHOV!

 • Integrované vyučovanie angličtiny

  V novom školskom roku rozbiehame integrované vyučovanie anglického jazyka metódou CLIL - Content and Language Integrated Learning. Viac o tejto progresívnej metóde sa dozviete v Dokumentoch.

 • Organizačný poriadok školy

  Vyučovacie hodiny:  

        1. 7:45 - 8:30
        2. 8:40 - 9:25
        3. 9:45 - 10:30
        4. 10:40- 11:25
        5. 11:35- 12:20
        6. 12:30- 13:15
        7. 13:45-14:25
        8. 14:35-15:15

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Ul. Mládežnícka 1434/16, 020 11 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria