PartneriŠtvrtok 2. 10. 2014

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

 

Novinky

 • Do galérie Exkurzia štvrtákov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.Zabavili sme sa a aj veľa naučili. O mlieku, o kravičkách aj  o tom, čo všetko sa z mlieka vyrába. Veľa nám o tom porozprávala kravička Elička, s ktorou sme sa aj otestovali, zaspievali sme si aj zatancovali. Na záver  sme vyrobili plagát smiley.

 • Školenie RSOV

  V rámci Národného projektu RSOV-Rozvoj stredného odborného vzdelávania sme realizovali školenie na funkcionalitu portálu RSOV určeného pre stredné odborné školy. Akcia bola súčasťou programu reformy systému vzdelávania a premeny tradičnej školy na modernú. Školenie sa konalo v počítačovej učebni, školiteľkami boli p. uč. Aradská a Marečková.

 • Do galérie Detský púchovský jarmok boli pridané fotografie. Pozrite si krásne fotografie našich šikovných jarmočníkov. Hovoria samy za seba.

 • Do galérie Deň gramotnosti boli pridané fotografie. Žiaci 1.-7. ročníka plnili úlohy zamerané najmä na rozvoj čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti. Vyučujúci uplatnili medzipredmetové vzťahy aj prierezové témy. A tak sme kupovali autá, ilustrovali prečítané ukážky, kupovali potraviny na koláč, rozpočtovali školský výlet či rekonštrukciu domu. Do aktivít sa zapojilo 278 žiakov v 13  triedach.

 • Plenárne rodičovské združenie a Deň otvorených dverí

  sa konali  v stredu 24.9.2014 . Po  skončení plenárneho rodičovského združenia sa  konali triedne rodičovské združenia. Počas dňa si záujemcovia  mohli pozrieť školu i navštíviť doobedňajšie vyučovanie alebo poobedňajšie krúžky či školský klub detí.

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • 11. 9. 2014

  Do galérie Imatrikulácia prváčikov v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Do galérie Ako sme hrali pre škôlkárov boli pridané fotografie. Naši šiestaci pripravili bábkové divadelné predstavenie pre škôlkárov z MŠ Mládežnícka.

 • Nezaspite

  Vchod do budovy školy bude v čase od 7:40 do 11:00 hod uzavretý. V tomto čase bude  prístup do budovy  možný prostredníctvom elektronického vrátnika po stlačení zvončeka pri vchodových dverách.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Ul. Mládežnícka 1434/16, 020 11 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria