Partneri

V rámci projektu Škola na dotyk  bolo na našej škole v šk. r. 2014/2015 zriadené školiace centrum, ktoré realizuje bezplatné semináre pre učiteľov, ktoré sú zamerané na  výučbu prostredníctvom dotykových technológií konkrétne tabletov. Učitelia sa môžu zúčastniť na jednom z troch  modulov, ktoré sú na sebe nezávislé:

Modul 1 – základné tabletové aplikácie využiteľné priamo na vyučovaní (4 hod.)

Modul 2 – správa tabletovej učebne – systém Samsung School (3 hod.)

Modul 3 – metódy výučby s tabletom s dôrazom na aktivitu žiakov a podporu zmiešaného vyučovania (4 hod.)

Harmonogram seminárov:

 Modul 1   1.3.2016   9-13  

 Modul 2   13.4.2016   13-16   

 Modul 3    29.2.2016   9-13

 Modul 3    16.3.2016   13-17

 Modul 3    4.5.2016   13-17

 

V prípade záujmu bližšie informácie a možnosť prihlásenia na stránke:

http://akademia.edulab.sk/ponuka-seminarov

 

       

Súťaž mesta Púchov, DK a priateľov 

Samé jednotky

Zabojujte smiley

Výzva

Zbierajme spolu plastové vrchnáčiky

Vyzývame všetkých našich žiakov a rodičov na zapojenie sa do zbierky plastových vrchnáčikov. Touto zbierkou môžete aj vy pomôcť dievčatku menom Emka  Sedmáková, ktorá nemala v živote veľa šťastia. Vďaka tejto zbierke môže získať  rehabilitačný pobyt  pre jej zdravotný stav veľmi potrebný. Plastové vrchnáčiky môžete odovzdať pani učiteľke triednej.      

Ďakujeme!       Ďalšie informácie         

 

.

 

LITTER LESS – ZA MENEJ ODPADU je medzinárodný projekt zameraný na monitorovanie čiernych skládok, učení sa o odpadoch, separovaní, recyklácii,..., v ktorom je zapojená aj naša škola.

Pripravujeme komunitný akčný deň, ktorý sa uskutoční koncom apríla. Aktivity budú prebiehať na týchto miestach:

 • pešia zóna
 • sídlisko Sedlište
 • školský dvor

 

Ste zvedaví aké aktivity?    Príďte  smiley 

Kedy?           26.4.2016  smiley  Bližšie informácie poskytne RNDr.J.Flaškár resp. v časti Projekty-Mladí reportéri.

Svetový deň vody -World Water Day na našej škole

Svetový deň vody -World Water Day- oslavujeme každoročne 22. marca. Tento deň vznikol na podnet Organizácie spojených národov. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a zasahuje do všetkých sfér života....    Ak ste smädní (po ďalších informáciách) kliknite alebo navštívte fotogalériu Deň vody.   V ankete: Zaujíma Vás problematika ochrany vôd na Slovensku? odpovedalo 75% respondentov áno, 25% neviem, 0% nie.

Daruj knihu nemocnici

Od septembra naši žiaci nosili do školy knihy, ktoré chceli darovať chorým ľuďom. Podarilo sa nám vyzberať 415 kníh, ktoré sme 17.3. odviezli do nemocnice v Považskej Bystrici. Môžu si ich prečítať všetci pacienti na detskom, internom a psychiatrickom oddelení. V každej knihe je vložené venovanie a záložka, ktorú vyrobili deti na vyučovaní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Knihy môžete nosiť do konca školského roka.

Navštívte fotogalériu Daruj knihu nemocnici

Naša školská jedáleň má IBAN:

SK40 5600 0000 0072 1014 4004

Streda 4. 5. 2016

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

Novinky

 • V piatok 22.4. sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie ku najstaršiemu veľkému vodnému dielu na Váhu, ktorým je "Priehrada mládeže" v Nosiciach. Vypočuli si históriu jej vzniku, prezreli si strojovňu v priehradnom múre, ocitli sa 17 m pod vodou a navštívili aj malú vodnú elektráreň. Pozrite Exkurzia Nosice.
 • Malí Púchovčania - naši druháci na exkurzii mestom Púchov. Do galérie Malí Púchovčania boli pridané fotografie.

 • a spomienka naň vo videu našich žiakov pod vedením p.uč. Prostredného. A cvičili sme veru tvrdo...

 •  - spevácka súťaž má za sebou školské kolo .Víťazi jednotlivých kategórií - Anetka Murínová, Viki Šatková a Peťa Kurtinová - nás budú reprezentovať v okresnom kole. Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

 • so svojimi dravcami priniesli kúsok prírody aj na našu školu. Pozrite v galérii Sokoliari..

 •   6.apríla   a 13. apríla 2016 sme privítali  budúcich prváčikov smiley  . Tešíme sa na vás! 

 • V časti Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie nájdete tlačivo na poukázanie 2% z dane rodičovskému združeniu pri našej škole. Ďakujeme.

 • vo videu našich žiakov  pod vedením p. uč. Flaškára.

 • Pri príležitosti mesiaca knihy sa naši žiaci snažili vyslobodiť princeznú Knihomoľku spod kliatby neprajníkov Tívi a Neta. Počas tretieho marcového týždňa vytvorili v triedach expertné tímy a čítali, pátrali, tvorili...  Do galérie Marec - Mesiac knihy boli pridané fotografie.
 • Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v CVČ sme v 1. kategórii mali dvoch zástupcov. Matúš Šulík z 2.A získal 3. miesto v próze. Naďa Kozánková z 3.C získala 2. miesto v poézii.

  Našim úspešným recitátorom srdečne gratulujeme.   Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Ul. Mládežnícka 1434/16, 020 11 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria