Partneri

V rámci projektu Škola na dotyk  bolo na našej škole v šk. r. 2014/2015 zriadené školiace centrum, ktoré realizuje bezplatné semináre pre učiteľov, ktoré sú zamerané na  výučbu prostredníctvom dotykových technológií konkrétne tabletov. Učitelia sa môžu zúčastniť na jednom z troch  modulov, ktoré sú na sebe nezávislé:

Modul 1 – základné tabletové aplikácie využiteľné priamo na vyučovaní (4 hod.)

Modul 2 – správa tabletovej učebne – systém Samsung School (3 hod.)

Modul 3 – metódy výučby s tabletom s dôrazom na aktivitu žiakov (4 hod.)

Harmonogram seminárov:

4.11.2015 – Modul 1      enlightened

25.11.2015 – Modul 3    enlightened

9.12.2015 – Modul 3      surprise  

Termíny na rok 2016 budú priebežne doplnené.

       

http://www.awad.sk/data/items/medium/19bf9e1.jpg      Šašo deťom

Z iniciatívy našej žiačky Tamarky Jancovej vzišla pekná myšlienka – spestriť deťom v nemocnici Vianoce Vašimi maľbami. Preto neváhajte a prispejte aj vy svojim výtvorom, ktorý môžete odovzdať tr. učiteľovi/ke, prípadne p.uč. Guzmovej. Maľby budú odoslané na onkologické oddelenie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. 

Téma: Šašo (cirkus) pre deti                  

Formát: A3,A4 -  ľubovoľná technika

 

Týždeň boja proti drogám    
od 23. 11. do 27. 11. 2015

Preventívny program na podporu kvality života, zdravý životný štýl a podporu a ochranu vlastného zdravia. Ako po minulé roky tak aj tento rok sa zapojíme do celoslovenskej kampane Červené stužky s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2015“). Pripravujeme tieto aktivity:

 • ·         Tvorba a nosenie červených stužiek od 24. novembra 2015 do 1. decembra 2015. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS.
 • ·         Tvorba informačnej nástenky členmi žiackej školskej rady
 • ·         Súťaž „Športom pre Červené Stužky“ -  zrealizujeme medzitriedne športové súťaže
 • ·         Realizácia aktivít na triednických hodinách - kvíz

Utorok 1. 12. 2015

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

__________________________________________________

35 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

 • Žiaci siedmeho ročníka navštívili prednášky, prezentácie a praktické ukážky usporiadané v rámci Dní vedy a techniky na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Aké to bolo vám priblíži krátky referát a naša sendvičová fotogaléria Dni vedy a techniky na FPT PU.

 • Tento rok si pripomíname sedemdesiate výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Začiatkom novembra navštívili žiaci 8. a 9. ročníka koncentračný tábor Osvienčim a Birkenau v Poľsku. Toto pietne miesto vnímali  s veľkou úctou a pokorou. Hrôzy, ktoré prežili deportovaní ľudia pôsobili intenzívne ešte aj po desiatkach rokov od oslobodenia. Prečítajte  si v krátkom príspevku a pozrite v galérii Osvienčim.

 • Vo štvrtok 12.11.2015 zorganizovali študenti 2. ročníka Gymnázia Púchov futsalový turnaj medzi výberom žiakov 6. – 9.ročníka našej školy. Z každej triedy bol zostavený tím  7 hráčov. Výsledky:  v  skupine A (žiaci 6. a 7. ročníka)  1.- 6.A,  2.- 7.B,  3.- 7.A,  v skupine B (žiaci 8. a 9. ročníka)  1.- 9.A,  2.- 9.B,  3.- 8.A. Blahoželáme!  Do galérie Futsalový turnaj boli pridané fotografie.

 • Výsledky športových súťaží

  V novom školskom roku sa výborne rozbehli naši športovci a získali rad vynikajúcich umiestnení. Posúďte sami v krátkom prehľade.

 • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili na besede s  kpt. Mgr. Vratkom Guzmom, ktorý pracuje v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. (Tentoraz to bolo o tom, kam sa nechceme dostať.)
  Do galérie Beseda - ÚVTOS boli pridané fotografie.

 • Začiatkom novembra boli naši piataci na exkurzii v Bratislave na výstave Titanic, kde pri "nalodení"  na tento zaoceánsky parník dostali lístok s menom skutočného pasažiera a údajmi o ňom, obdivovali zaujímavé exponáty, prešli sa po chodbe, aká bola v Titanicu, dotkli sa skutočného ľadovca.( A všetci sa vrátili :-) ). Pozrite v  galérii Titanic.

 • Po hádankách, rébusoch, slovných hračkách prišlo prekvapenie v podobe samotného Ľ. Štúra v sprievode krásnej dámy zaiste A. Ostrolúckej.. Pozrite vo fotogalérii Výročie Ľ. Štúra .

 • Testovanie 5 - 2015

  Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho  žiaci 5. ročníka ZŠ. Žiaci, ktorí nebudú používať papierovú formu ale elektronickú formu, sa zúčastnia generálnej skúšky, ktorá sa bude konať v stredu 4. novembra 2015. Bližšie informácie nájdete v Oznamoch.

 • Aktivity tohto rozsiahleho preventívneho programu si môžete pozrieť v galérii Hovorme o jedle alebo v Prezentácii aktivít.

 • Pokračujeme v tradícii vytvárania malých umeleckých diel z plodov našich záhrad, polí a sadov. Žiaci vytvorili naozaj krásne dielka, ktoré svedčia o ich zručnosti a fantázii. Detská porota pod vedením p.uč. Jakubíkovej vybrala po tri víťazné súťažné práce. Tešiť sa môžu N. Jatiová - 4.b, Š. Štefinová - 2.c, M. Guzma - 3.c z 1. stupňa a L. Fekiačová&A. Hloušková - 5.b, A. Kačík - 8.b, A. Planičková&K. Mikušová - 7.a&8.a z 2. stupňa. Cena poroty patrí aj P. Barlíkovi - 3.c a M. Belásovi - 9.b. Navštívte  galériu Utešené výtvory.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Ul. Mládežnícka 1434/16, 020 11 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria