Naši sponzori


Partneri

V rámci projektu Škola na dotyk  bolo na našej škole v šk. r. 2014/2015 zriadené školiace centrum, ktoré realizuje bezplatné semináre pre učiteľov, ktoré sú zamerané na  výučbu prostredníctvom dotykových technológií konkrétne tabletov. Učitelia sa môžu zúčastniť na jednom z troch  modulov, ktoré sú na sebe nezávislé:

Modul 1 – základné tabletové aplikácie využiteľné priamo na vyučovaní (4 hod.)

Modul 2 – správa tabletovej učebne – systém Samsung School (3 hod.)

Modul 3 – metódy výučby s tabletom s dôrazom na aktivitu žiakov a podporu zmiešaného vyučovania (4 hod.)

Harmonogram seminárov:

 Modul 1   1.3.2016   9-13  

 Modul 2   13.4.2016   13-16   

 Modul 3    29.2.2016   9-13

 Modul 3    16.3.2016   13-17

 Modul 3    4.5.2016   13-17

 

V prípade záujmu bližšie informácie a možnosť prihlásenia na stránke:

http://akademia.edulab.sk/ponuka-seminarov

 

       

Súťaž mesta Púchov, DK a priateľov 

Samé jednotky

Zabojujte smiley

Zelený týždeň - Deti a príroda

Po 30.5.

 • Beseda so spisovateľom Milanom Húževkom
 • Čitateľské prírodovedno-bádateľské aktivity

Ut 31.5.

Výtvarné aktivity:   Rastliny a živočíchy našich lesov

St 1.6.

MDD – aktivity pre deti pripravené v spolupráci s lesným úradom, štátnymi lesmi a obvodnou poľovníckou komorou:

 • Poznávanie drevín
 • Lesné požiare
 • Trofeje
 • Poľovnícke psy
 • Bylinky
 • Stopy zvierat

Športové aktivity:

 • Zber šišiek
 • Beh na chodúľoch
 • Výzdoba chodníka
 • Vybíjaná
 • Skok vo vreci

Št 2.6.

Exkurzia + sadenie stromčeka – arborétum Klecenec

Pia 3.6.

Výrobky z odpadových materiálov, Životné prostredie

 

MOVEWEEK u nás

Týždeň v pohybe: 23.5.2016-27.5.2016

 • Do školy na bicykli, korčuliach, skateboardoch
 • Ranná rozcvička v prospech tela a mysle
 • Využitie netradičného náčinia počas hodín TSV
 • Všeobecné testovanie pohybovej výkonnosti
 • Turistická exkurzia 8. a 9. ročníka -Vychylovka, Jánošíkove diery
 • Born to Trick akrobatická show s prednáškou
 • Florbalový turnaj dievčat II. st.

 

Podrobnejší rozpis tu, ďalšie informácie na stránke projektu.

Týždeň matematiky

 od 16.5. do 20.5.2016

 • ranná matematická rozcvička
 • denná úloha pre kolektív triedy
 • testy do matematickej triedy (utorok)
 • šachový turnaj pre 2. stupeň (streda popoludní)
 • turnaj v dáme pre 1. stupeň (streda popoludní)
 • riešenie logických úloh (štvrtok popoludní)
 • hravé popoludnie s hlavolamami
 • rovesnícke vyučovanie – fyzikálne pokusy a praktická matematika (piatok)

Mladí reportéri - komunitný akčný deň

Mladí reportéri za životné prostredie na ZŠ Mládežnícka rozbiehajú svoje aktivity.

Ľudia produkujú veľké množstvo odpadu. Len v meste Púchov sa ho ročne vyprodukuje cca 6000 ton. To všetko je odpad, ktorý je vyvezený na skládku. Ďalšiu časť tvorí odpad, ktorý sa dá vytriediť a je prepravovaný na opätovné využitie (papier, plasty, sklo).

Dňa 26.4.2016 mladí reportéri pod vedením p. učiteľa Jaromíra Flaškára pripravili komunitný akčný deň pre širokú verejnosť ... ďalšie informácie nájdete tu a výstižné foto vo fotogalérii.

 

Výzva

Zbierajme spolu plastové vrchnáčiky

Vyzývame všetkých našich žiakov a rodičov na zapojenie sa do zbierky plastových vrchnáčikov. Touto zbierkou môžete aj vy pomôcť dievčatku menom Emka  Sedmáková, ktorá nemala v živote veľa šťastia. Vďaka tejto zbierke môže získať  rehabilitačný pobyt  pre jej zdravotný stav veľmi potrebný. Plastové vrchnáčiky môžete odovzdať pani učiteľke triednej.      

Ďakujeme!       Ďalšie informácie         

 

.

Svetový deň vody -World Water Day na našej škole

Svetový deň vody -World Water Day- oslavujeme každoročne 22. marca. Tento deň vznikol na podnet Organizácie spojených národov. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a zasahuje do všetkých sfér života....    Ak ste smädní (po ďalších informáciách) kliknite alebo navštívte fotogalériu Deň vody.   V ankete: Zaujíma Vás problematika ochrany vôd na Slovensku? odpovedalo 75% respondentov áno, 25% neviem, 0% nie.

Daruj knihu nemocnici

Od septembra naši žiaci nosili do školy knihy, ktoré chceli darovať chorým ľuďom. Podarilo sa nám vyzberať 415 kníh, ktoré sme 17.3. odviezli do nemocnice v Považskej Bystrici. Môžu si ich prečítať všetci pacienti na detskom, internom a psychiatrickom oddelení. V každej knihe je vložené venovanie a záložka, ktorú vyrobili deti na vyučovaní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Knihy môžete nosiť do konca školského roka.

Navštívte fotogalériu Daruj knihu nemocnici

Naša školská jedáleň má IBAN:

SK40 5600 0000 0072 1014 4004

Streda 1. 6. 2016

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

Novinky

 • Červený Kameň a jaskyňa Driny. Stredu 25.5.2016 žiaci 4. ročníka strávili na hrade Červený Kameň. Krásne počasie im prialo aj počas sokoliarskeho vystúpenia, odkiaľ sa utekali schladiť do nádhernej jaskyne Driny.​ Pozrite v galérii Koncoročný výlet štvrtákov.
 • V utorok 17.5.2016 bolo spevavo - uskutočnila sa súťaž English Superstar. Porotcovia p.uč. Pobežalová, Kucejová a Bereta dbali nielen na spev ale aj anglickú výslovnosť a porozumenie textu piesne. V kategórii Duo porotu najviac zaujali S.Marečková a E.Hromadová, v kategórii Single N. Bystrianska (1), F.Gütting (2) a P.Vrániková (3). Do galérie English Superstar boli pridané fotografie.

 • Do galérie Komunitný akčný deň boli pridané fotografie.

 • V utorok 10.mája 2016 žiaci 4.A a 4.C triedy absolvujú testovanie v rámci medzinárodnej štúdie IEA PIRLS, ktorej cieľom je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Predpokladá sa, že žiaci v tomto období už zvládli techniku čítania a začínajú využívať čítanie na svoje ďalšie vzdelávanie. Vzhľadom k tomu štúdia PIRLS skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu. Našim štvrtákom prajeme veľa zdaru!

 • V piatok 22.4. sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie ku najstaršiemu veľkému vodnému dielu na Váhu, ktorým je "Priehrada mládeže" v Nosiciach. Vypočuli si históriu jej vzniku, prezreli si strojovňu v priehradnom múre, ocitli sa 17 m pod vodou a navštívili aj malú vodnú elektráreň. Pozrite Exkurzia Nosice.
 • Malí Púchovčania - naši druháci na exkurzii mestom Púchov. Do galérie Malí Púchovčania boli pridané fotografie.

 • a spomienka naň vo videu našich žiakov pod vedením p.uč. Prostredného. A cvičili sme veru tvrdo...

 •  - spevácka súťaž má za sebou školské kolo .Víťazi jednotlivých kategórií - Anetka Murínová, Viki Šatková a Peťa Kurtinová - nás budú reprezentovať v okresnom kole. Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

 • so svojimi dravcami priniesli kúsok prírody aj na našu školu. Pozrite v galérii Sokoliari..

 •   6.apríla   a 13. apríla 2016 sme privítali  budúcich prváčikov smiley  . Tešíme sa na vás! 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Ul. Mládežnícka 1434/16, 020 11 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria