Naši sponzoriPartneri   Finančná akadémia   €

Učte

 • rozvážne
 • zodpovedne
 • efektívne
 • rozumne

 

Naučte

 • hospodáriť
 • sporiť
 • plánovať
 • investovať

 

Naša škola je školiacim centrom pre projekt Moja prvá škola. Informácie o projekte, termínoch seminárov  a prihlásenie sa na ne môžete nájsť na stránke projektu www.mojaprvaskola.sk. Krátke predstavenie projektu nájdete aj vo videu.

ENVIROMISIA 

 • doprava
 • energie
 • životný štýl
 • recyklácia

 

V rámci projektu Škola na dotyk  bolo na našej škole v šk. r. 2014/2015 zriadené školiace centrum, ktoré realizuje bezplatné semináre pre učiteľov, ktoré sú zamerané na  výučbu prostredníctvom dotykových technológií konkrétne tabletov. Učitelia sa mohli zúčastniť na jednom z troch  modulov, ktoré boli na sebe nezávislé: Modul 1 – základné tabletové aplikácie využiteľné priamo na vyučovaní (4 hod.), Modul 2 – správa tabletovej učebne – systém Samsung School (3 hod.),  Modul 3 – metódy výučby s tabletom s dôrazom na aktivitu žiakov a podporu zmiešaného vyučovania (4 hod.)  V nasledujúcich školských rokoch centrum pokračuje  vo svojej činnosti ako školiace stredisko pre ďalšie projekty.

       

Všetky dôležité informácie o školskom stravovaní sú cez: "stlač" - Školská jedáleň, "stlač" – Nástenka.

Misia modrá planéta s Kozmixom

Na našej škole sa pomaly stáva zvykom, že sa zapájame do činností, ktoré pripravuje organizácia Edulab v rámci projektu Moja prvá škola. Minulý rok sme boli nadšení z projektov Kozmix Science a Malej finančnej akadémie.  Tento školský rok sme sa zapojili do projektu, ktorý sa týka všetkých, ktorí obývajú planétu Zem. Venuje sa environmentálnej téme, otázkam, ktoré sa v poslednom období dostávajú do popredia, rozvíja vzťah človeka k životnému prostrediu. Čo keby sme mali  možnosť začať odznova? Dostali by sme krásnu, čistú, nepoškodenú planétu a len na nás by bolo ako sa k nej zachováme. Aké zdroje energie by jej neškodili? Čo s odpadom? Mohli by sme chovať zvieratá a pestovať rastliny ekologicky? Ako by sme vyriešili dopravu? Toto sú niektoré z otázok, s ktorými sa deti museli popasovať a vybudovali základňu na novej, Modrej planéte. Predchádzalo tomu zapájanie sa do mnohých vzdelávacích aktivít zameraných na životné prostredie, plnenie enviromisií. Výsledok prezentovali žiaci 4.B kamarátom zo 4. ročníka a žiaci 3.B prváčikom. Oba projekty zožali veľký úspech. Veríme, že aj takýmto spôsobom učíme deti ako sa správať k životnému prostrediu a uvedomiť si dôsledky konania človeka. Možno práve tieto detské predstavy pomôžu zachrániť našu Zem.

Misia modrá planéta 3.B

Misia modrá planéta 4.B

Fotogaléria                                

ZŠ Mládežnícka strieľa „ostrými“ :)

 V piatok 24.11.2017 naši deviataci a ôsmaci súťažili a vyhrali.

Kde a v čom? Na Gymnáziu v Púchove, kde sa uskutočnila súťaž v riešení matematicko-fyzikálnych úloh. Už názov súťaže „NÁBOJ  JUNIOR“   vyzýval súťažiacich žiakov k väčšej bojovnosti. Je to súťaž družstiev. Súťažia   štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Súťaží sa na čas a celá súťaž trvá 120 minút. Súťažné tímy sa snažia vyriešiť čo najviac úloh zameraných na fyziku a matematiku.V tejto súťaži  nejde o „bezhlavú“ aplikáciu  naučených vedomostí. Úlohy vyžadujú predovšetkým spoluprácu členov tímu a samozrejme správny nápad, vynaliezavosť a nakoniec správny výsledok danej úlohy. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo našich deviatakov v zložení: Bianka S.Húževková, Klára Hudecová, Tadeáš Guzma a Martin ValachDruhé miesto si vybojovali ôsmaci z našej ZŠ: Lucia Odváhová, Katka Lazovanová, Andrej Pobežal a Denis Strečko. Tešíme sa z víťazstva  našich žiakov a sme im vďační za úspešnú reprezentáciu školy. Zároveň chceme poďakovať organizátorom tejto súťaže v našom meste a to  p. Mgr. Patorkovej a jej študentom z Gymnázia v Púchove. Fotogaléria Náboj Junior.

V treťom ročníku súťaže animovaných filmov „Mladý filmový tvorca“ organizovanou Agentúrou pre vzdelanie a vedu (SEA) nás svojimi prácami reprezentovali  1.A, 6.A a 6.C. Žiaci 1.A triedy pod vedením p.učiteľky Guzmovej získali s animovaným filmom Voda vo svojej kategórii krásne 2. miesto. Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien výhercom súťaže „Mladý filmový tvorca“ sa konalo 12. 11. 2017 v bratislavskej Inchebe na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky.  Výsledky a víťazné práce 3. ročníka si môžete pozrieť tu.

Príprava na duálne vzdelávanie

Na ZŠ Mládežnícka sa nepretržite už 37 rokov vyučuje predmet technika a svet práce. Máme zriadené dielne, kabinet pestovateľských prác a cvičnú kuchynku. Tieto priestory sme budovali a zveľaďovali celé desaťročia a veľká vďaka patrí vedeniu školy, že nepodľahlo trendu posledných rokov a zachovalo nielen učebne, ale hlavne výučbu tohto predmetu.
 Musíme spomenúť aj našu bývalú kolegyňu, ktorá už nie je medzi nami, p. uč. Annu Pantúčkovú. Pod jej vedením vyrástli generácie šikovných a zručných  mladých ľudí.   Viac informácií      Fotogaléria

10.10.2017 :   ExitTour

O čom to bolo cool

Fotogaléria laugh

Video wink

Európsky týždeň mobility na našej škole

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel. Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017:  „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri príležitosti ETM 2017 bola ZŠ Mládežnícka zapojená aktivitou pre žiakov 4.ročníka Najpomalší zvíťazí. Žiaci súťažili v jazde na bicykli vo vymedzených dráhach, ktoré mali absolvovať za čo najkratší čas. Víťazom súťaže sa stal Matúš Šulík, 2.miesto získal Christopher Urban a 3.miesto Lucia Chovancová. Pozrite si fotogalériu či podrobnejšie informácie.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU na našej škole

Korčuliarsky výcvikabsolvovali žiaci 2. ročníka na zimnom štadióne v Púchove. Pádov bolo stále menej, kondícia sa zlepšovala každým dňom a na záver si každý odniesol diplom aj sladkú medailu.

Športové dopoludnie - žiaci 1. stupňa sa zúčastnili športového dopoludnia v Športcentre Púchov. Na deti tam čakali rôzne športovo-zábavné disciplíny a súťaže. Pod vedením kvalifikovaných trénerov sa oboznámili s rôznymi druhmi športu ako sú tenis, stolný tenis a bedminton. Všetkým sa veľmi páčilo.

Hokejisti zo Žiliny u nás v škole - z kabíny vlkov k nám prišli kapitán mužstva Rasťo Konečný a jeho spoluhráči Marcel Holovič, Tomáš Tomek a Tomáš Klimenta, ktorí počas besedy odpovedali naším žiakom na ich otázky. Neskôr sa uskutočnila autogramiáda a priateľský florbalový zápas medzi žiakmi a hokejistami. Ten skončil pre našu školu priaznivejšie a naši športovci nakoniec vyhrali o jeden gól. Hráči škole venovali podpísaný dres a žiakom priniesli podpiskarty, kľúčenky a puky. Naším hosťom veľmi pekne ďakujeme.

Cezpoľný beh – okresné kolo cezpoľného behu okolo odhánok za  CVČ Púchov dopadlo pre našu školu veľmi priaznivo.  V kategórii chlapcov ZŠ sme skončili celkovo na fantastickom 1. mieste družstiev a zároveň v kategórií jednotlivcov sa náš žiak Martin Jandušik umiestnil na neuveriteľnom 1. mieste, čím si zabezpečil účasť na krajskom kole v Dubnici nad Váhom.

Z našej filmovej tvorby:   devil

Ako (ne)separujú slovenské rodiny od žiakov  9.A , The boy who sorts waste od žiakov 6.A a Naša špinavá budúcnosť sú naše  súťažné videá, ktoré súťažili o priazeň poroty v súťaži Skvelé zelené video na stránke www.triedime.sk. Naši reprezentanti získali prvé miesto a špeciálnu cenu a vyhrali tak celodenný výlet a edukačné pomôcky.

Ži naplno! -  video vytvorili žiaci z 8.A v projekte Pohni kostrou. Vyhrali zážitkové vyučovanie pre celú školu za pomoci BIKE LAB - bicykle, ktoré vyrábajú elektrinu. 

Slovenské je lepšie  - v  súťaži Pýtajme si slovenské na tejto facebookovej stránke získali naši žiaci z 8.A prvé miesto

Pýtajme si slovenské  -  v tej istej súťaži   získali naše deti z 3.C krásne tretie miesto

Ži v realite - v 2.ročníku súťaže animovaných filmov Mladý filmový tvorca na tému Doprava a bezpečnosť sa žiaci 5.a dostali do užšieho výberu


Čo píšu o nás iní. Prečítajte si na portáloch skolskyservisobecnenoviny alebo odpadyportal.


 

Ako sme maľovali stenu :)

 1. Búranie steny 1:21
 2. Nahadzovanie steny 00:45
 3. Tvoríme, maľujeme 3:58
 4. Maľovanie na stenu 6:30
 5. Finišujeme 00:58
Nedeľa 25. 2. 2018

 

Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť,

ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

J. A. Komenský

              

   

Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov:
Utorok 13.3.2018 od 9.00 do 13.00 hod.
Bližšie informácie na plagáte.    
 

Novinky

 • nájdete v časti Dokumenty/Tlačivá na stiahnutie alebo priamo tu.

 • Aktuálne informácie k Testovaniu9-2018 nájdete v module Oznamy-Testovanie9-2018

 • Od 8. 1. 2018 naša škola disponuje školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a 5 asistentmi učiteľa. Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viac informácií v časti Projekty.

 • na talentové odbory stredných škôl nájdete v časti Výchovné poradenstvo.

 • O tom, že exkurzia nemusí vždy znamenať len cestu na nejaké vzdialené miesto sa presvedčili naši druháci. V utorok po vianočných prázdninách sa vybrali na návštevu katolíckeho kostola.Vďaka zaujímavému výkladu uja Emila Hákača sa dozvedeli veľa o histórii tejto významnej stavby mesta Púchov. Prezreli si krásne drevorezby, vitráže, obrazy a sochy. Zavítali aj k Betlehemu a krstiteľnici. V poznávaní historických pamiatok nášho mesta budú zanedlho pokračovať návštevou evanjelického kostola. Do galérie Netradičná exkurzia boli pridané fotografie.

 • V termíne od 15.januára do 19.januára 2018 sa uskutoční so žiakmi 7.-8. ročníka tematický týždeň v anglickom jazyku so zahraničnými stážistami. Zámerom projektu Education Slovakia podporenom MŠVVaŠ SR je zlepšiť medzikultúrne porozumenie a globálne zmýšľanie slovenskej mládeže.

 • Adventné obdobie nám okrem prípravy na Vianoce prináša množstvo starorodičovských zvykov. I k Lucii (13. december) sa viažu rôzne tradície - deň považovaný za najkratší deň v roku. Medzi najznámejšie patrí "vymetanie rohov". Mladé dievčatá oblečené v bielych plachtách s pomúčenou tvárou a husím perom v ruke chodievali od domu k domu a vymetali nielen rohy a kúty, ale i samotných domácich. Tento rituál mal odohnať všetko zlo a choroby.Tak sme teda povymetali i našu školičku - aby sa nám v nej dobre učilo a s úsmevom na tvári do nej chodilo. Veselé Vianoce Do galérie Lucia boli pridané fotografie.

 • Spoločnosť "elekos" - organizácia zodpovednosti výrobkov, zaoberajúca sa správnym triedením odpadu (okrem iného) pripravila pre deti aktivity zamerané na správne triedenie odpadu do farebných kontajnerov; jednoduché uskladnenie plastových fliaš mačkaním, papierových krabíc skladaním atď. Žiaci spoločne rozhodovali o možnosti využitia obalov výrobkov, recyklácii obalov výrobkov a o rôznorodosti použitých materiálov na obaloch nespočetného množstva výrobkov. Porovnávali masy odpadu skla, papiera, kovu, plastu a komunálneho odpadu. Naučili sa správne triediť bioodpad. Do galérie Ekoprogram boli pridané fotografie.

 • V posledných rokoch pribúda na cestách počet áut a spolu s nimi aj počet dopravných nehôd. Preto je dôležité vychovávať a viesť deti k bezpečnému správaniu sa na ceste už odmala. A keďže je lepšie raz vidieť a zažiť ako 100krát počuť, tak sme sa s druhákmi na hodine PRV vybrali na dopravné ihrisko a vedomosti si overili priamo v praxi. Týmto zároveň ďakujeme MŠ Chmelinec za spoluprácu. Do galérie Dopravná výchova boli pridané fotografie.

 • Do galérie Misia modrá planéta boli pridané fotografie. Info -->

 • Naši druháci si pre návštevníkov Mikulášskeho jarmoku v sobotu 2. decembra pripravili krátke vystúpenie. Pripomenuli nám dnes už takmer zabudnuté zvyky a tradície, ktoré naši predkovia od nepamäti slávili v adventnom období. A hoci mali trošku zmrznuté nošteky, z tváre im neschádzal úsmev a radosť z blížiacich sa Vianoc. Do galérie Mikulášsky jarmok boli pridané fotografie.

 • Dňa 27.11.2017 sa v Trenčíne uskutočnilo KK v šachu ZŠ a SŠ, na ktorom sa zúčastnili aj naše dievčatá Lívia Bajzová a Bianka Húževková. Lívia skončila na krásnom druhom mieste v kategórií dievčat ZŠ, za čo jej gratulujeme a ďakujeme. Dievčence, ste najlepšie!!!​ Do galérie Krajské kolo v šachu boli pridané fotografie.

 • Do galérie Náboj Junior boli pridané fotografie.

 • Zuzka Horváthová, naša bývalá žiačka, dnes tretiačka na Gymnáziu v Púchove, si za tému svojej práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti vybrala tému „Folklór“. Vo štvrtok 30.11. sa žiaci z prvého stupňa stretli v školskom klube, aby si vypočuli jej prednášku na túto tému spojenú s praktickými ukážkami rôznych prvkov folklóru. Cieľom prednášky bolo zábavnou a náučnou formou osvetliť mladšej generácii folklór v pravom slova zmysle. S priebehom akcie bola Zuzka veľmi spokojná a verí, že i mladí diváci si z tejto prezentácie niečo odniesli. Poďakovanie patrí aj p. riaditeľke za poskytnutú príležitosť. Do galérie Prednáška o folklóre boli pridané fotografie.

 • V informatickej online súťaži iBobor, ktorá sa konala v polovici novembra, úspešne dobyla bobrí hrad polovica našich súťažiacich. V kategórii Kadeti bolo úspešných 21 žiakov, z nich najlepšie výsledky a rovnaký počet bodov dosiahli K. Hudecová, B. Húževková z 9.A a M. Pečeňa z 8.A. V kategórii Benjamíni bolo úspešných 16 našich riešiteľov. Plný počet bodov a prvé miesto získal P. Malina zo 7.A a zaradil sa medzi 75 absolútnych víťazov zo 17 283 súťažiacich v tejto kategórii v rámci Slovenska. Nesklamali ani Bobríci, úspešní boli 18 a najlepšími sa stali M. Guzma z 4.C a L. Taurani z 5.C. Aj menej početná skupinka Drobcov bojovala statočne a zo 6 úspešných riešiteľov bol najlepší S. Potáč z 3.A. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom blahoželáme! Do galérie Súťaž iBobor boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
  ZŠ, Mládežnícka 1434/16, 020 01 Púchov
 • +421 042 4632 458

Fotogaléria